קפסולות קפה תואמות למכונת * נספרסו 

המותג אינו שייך לג'ימוקה או לחברות הקשורות לה