קפסולות תואמות למכונות *קפיטלי/*אספרסו קלאב

.המותג אינו שייך לאספרסו קאפ ולחברות הקשורות לה*